BÝT VÍC ZLÁ

22.08.2023

BÝT VÍC ZLÁ

Přišla jemná, klidná, vyrovnaná..
a přála si, abych jí pomohla být
jemnější, klidnější a vyrovnanější..

Chtěla lépe zvládat agresivní tlaky z jejího okolí.
Chtěla se přestat bát.
Chtěla najít sílu, jak to ustát.

Hodná žena, která nechtěla být "zlá" jako ti druzí…
A tak je potřebovala k zachování rovnováhy,
kterou svým "nechtěním" být i zlá způsobovala.

Život je dokonalým zrcadlem.

Dává nám do zorného pole
to, co nechceme přijímat.
To, co nechceme mít kolem sebe.
I to, co nechceme mít v sobě.

Ale i baterie potřebuje plus a minus,
aby mohla vydávat energii.

A pokud řekneme NE
já žádné minus v životě nechci..
Ani od tebe … ani od sebe…
Naše NE zastaví proudění přirozeného harmonického toku
se vzniky a zániky, světlem i tmou, plusy a minusy, …

To, co žije, potřebuje všechno.
Nestačí to hezké.

Vyživující, posilující a uzdravující
bývá velmi často dost nehezké.

Negativní situace, emoce..
bývají silným odrazovým impulsem
a pomáhají změnám, růstu, pravdě, …

Život nám jak zrcadlo ukáže, jak se nám daří.

Dokud nezharmonizujeme plusy a minusy v sobě..
Neuděláme inventuru svých NE..

.. doplní nás do rovnováhy okolní svět a vztahy..

Přijmout svou nenávist, svůj strach, vztek, žárlivost, neochotu..
Připustit své vlastní nedokonalosti a vzít je na milost..

.. je důležitý krok pro vlastní sebelásku a celistvost.

Ne, nezmizí všechny problémy.
Jen je budeme vnímat jinak.

Cizí nedokonalost nám bude připomínat tu naši.
A ta už je přece v pořádku.

Získáme velkorysost v přijímání druhých..
Pochopení, že každý máme své stíny a démony..

A to nás osvobodí ze zklamání a vztahovačnosti..
Uvolní naše pěsti sevřené očekáváním..
Zbaví nás strachu a viny. Potřeby reagovat.

"Takže mám být víc zlá", smála se
a napětí jí sjelo z ramen..

Jo, aby to za vás nemuseli dělat jiní