LÉČENÍ MEZI PARTNERY 2

22.04.2020

LÉČENÍ MEZI PARTNERY

2. ŽENA LÉČÍ MUŽE

Muž je voják, lovec, ochránce..
Muž zabezpečuje a chrání svoji smečku..

Spokojenost smečky je ukazatelem kvality muže.

Muž většinou nemá tak snadný přístup ke svým citům a pocitům..
V boji a při lovu by mu překážely..
Pokud má nějaká trápení,
často je uloží hluboko do svého podvědomí,
a děsí ho představa, že by je měl odkrýt...

Své trápení považuje za svoji slabost.
Dobře ví, že je ve své podstatě slabý,
ale musí to skrývat před světem, i před sebou..

Svoji sílu však potřebuje ukázat
a je jedno,
jestli konstruktivně nebo destruktivně

A tady je prostor pro ženu.

Uvidět, usměrnit a ocenit sílu muže.

Muž, kterého žena žádá a následně ho ocení,
vkládá svoji sílu do konstruktivních věcí,
a dostává zpět spokojenost a radost ženy.
To ho potěší a motivuje k dalším aktivitám..

Štastná a spokojená žena, která důvěřuje svému muži,
je nejlepší lék pro jeho sebehodnotu...

Muže léčí žena, která ho přijímá takového, jaký je.
To znamená, že žena nelamentuje nad tím, jaký muž není,
ale zaměřuje se na jeho možnosti a kvality.

Oceňovat muže, neznamená ho chválit a obdivovat.
Oceňovat muže, neznamená být vděčná.

Oceňovat muže znamená být šťastná a spokojená,
protože je mi s tebou tak hezky, ještě líp, než bez tebe...
díky tobě můžu prožívat tohle a užít si toto..

Žena léčí muže tím, že mu nepomáhá,
ale důvěřuje mu a spoléhá se na něj..

Žena léčí muže tím, že ona sama je třpytící se šperk,
a on má tu čest nést ho v dlaních..

Žena léčí muže tím, že mu ukáže svoji pravdivost,
svoji slabost a své slzy a neviní ho ze svého smutku.
Přizná svůj vlastní zmatek, když nerozumí svým emocím.
Žádá pochopení a přijetí..

Ženina pravdivost a odvaha odkrýt svoji zranitelnost,
může pomoct muži, aby i on se jednou odvážil
vystavit se svým démonům.

Žena dokáže léčit muže jen tehdy,
když sama pracuje na svém sebevědomí.

Do té doby bude vidět příčinu své nespokojenosti ve svém muži a tím bude prohlubovat jeho skrytou nedůvěru v sebe.
Síla muže se potom může projevit i destruktivně -
- v konfliktech, nevěrách, únicích z napjatého vztahu..