MÍR

08.06.2021

MÍR

Velký a malý..
Dobrý a špatný..
Správný a nesprávný..
Panna a lev
.. to jsou jen dvě strany jedné mince..

Pouze naše vlastní hodnocení a vnímání..
Náš vlastní úsudek a úhel pohledu..
.. otáčí mincí..

Mince ale jen JE

Sama o sobě není nijaká.

Je neutrální.
Dokud nepřijdeme my s naším názorem..

Mince JE JEDNOTA
My svým posuzováním tvoříme
ODDĚLENOST

Kvůli svému úhlu pohledu
jsme ochotni trpět i vést války..

Asi abychom vyčerpali všechny možnosti duality
a těsně před zničením
neutrální mince
došli k osvícení vlastní mysli..

Upustili od pýchy jediné své pravdy..
Zbavili se viny nesebevědomí..
Zastavili vlastní spory, války, boje..
Přestali bezmocně bloudit..

Přijetím celku jednoty..
Připuštěním všech možností..

.. přichází MÍR ..

MÍR mysli..
MÍR těla..
MÍR duše..
MÍR světa, vesmíru..