MOUDRÝ VŮDCE

10.03.2022

MOUDRÝ VŮDCE

Dostáváme další výraznou příležitost
uvidět sebe a to, co je v nás.

Okolnosti jsou vždy nějaké,
jen způsob, jakým na ně reagujeme,
je důležitý a ukazuje, kým právě jsme.

V dobách krize jistě toužíme po moudrém, klidném vůdci.
Po někom, kdo s rozvahou, vizí, bez hysterie
vyvede nás z krize do času klidu, míru a prosperity.

Jsme sami sobě takovým vůdcem?

Jsme klidnými a moudrými vůdci,
kteří vedou sebe, svou rodinu
rozvážně, s vizí, bez hysterie
do časů klidu, míru a prosperity?

Udělejme si inventuru svých současných postojů,
názorů, postů a komentářů
a uvidíme, kým jsme.

Jestli hysterikem podporujícím neklid
anebo klidným vůdcem podporujícím mír.

Nezasloužíme si lepší vůdce,
dokud jimi sami nedokážeme být v našem malém vesmíru.

To venku odráží jen to, co je v nás.

"Spravedlivá" rozhořčení a
kroky, podporující konflikt vedou k čemu?
Co to sejeme?
Co to sklidíme?

Každý jeden z nás je odpovědný za své vlastní reakce.

Každý jeden z nás je vyzýván k moudrosti.

Jen moudří lidé volí a rozhodují se moudře.
Jen oběti emocí umožňují vládu manipulátorů.

A vše to začíná v naší mysli, v našich srdcích.
V okamžiku, kdy přesměrujeme svoji pozornost
z divokých okolností
dovnitř, k nám samotným.

Ponoříme se z rozbouřené hladiny dolů do ticha
a rozhodneme se být

klidným a moudrým vůdcem svého života.