MUSÍŠ NĚCO DĚLAT

16.01.2020

Říkávali mi:
Musíš něco DĚLAT,
abys něco BYLA,
abys potom něco MĚLA..
A já si řekla:
Někým JSEM
Něco MÁM
A s tím už se dá něco DĚLAT..
A stala jsem se silou,
která vytáhne na povrch to,
co sami nějak víme..
.. jen k tomu právě nemáme přístup..