NEMUSÍŠ BOJOVAT O SVÉ MÍSTO NA SLUNCI  

08.06.2019

NEMUSÍŠ BOJOVAT O SVÉ MÍSTO NA SLUNCI
stačí se otevřít
Slunce vstoupí do tebe
Sluncem se sám staneš.