NESPOKOJENOST

28.10.2020

NESPOKOJENOST

je důsledek i příčina..

Něco, jsme
si představovali
přáli
očekávali
potřebovali
JINAK

Teď, když jsou věci JINAK , máme možnost

zůstat v odporu
trvat na své představě, potřebě, ideálu
a vyjádřit svou NESPOKOJENOST

přijmout nový stav věcí
vnímat pozitiva a negativa
a vyjádřit nebo nevyjádřit svou NESPOKOJENOST

Vzdát se odporu může věci nesmírně ulehčit. Může se objevit cesta, kterou bychom nečekali a nikdy ji nedokázali vymyslet..

Nové řešení nemusí být dokonalé..

Nemusíme nutně přijímat, co je nám předkládáno..

NESPOKOJENOST ale nemá být destruktivní
NESPOKOJENOST má negativní náboj už samotnou předponou NE
NESPOKOJENOST nás nutí k negativním myšlenkám a ty tvoří další NESPOKOJENOST.

Z tohoto kruhu jde vystoupit jen vnímáním a vyjadřováním SPOKOJENOSTI..

Zaměřit se na to, co je dobré a ocenit to.
To, co by mohlo být lepší, podat jako návrh, výzvu, inspiraci..
Podnět pro další tvorbu..

SPOKOJENOST je motivací..
Přináší chuť být zase úspěšný, přijímaný a ceněný..

NESPOKOJENOST je tedy výzva k sebereflexi.
Vždy..