ODVAHA PRO EMOCE

21.02.2021

ODVAHA PRO EMOCE

Žena je zahrada plná emocí a citů..

Zahrada plná barev, vůní, krásy a tónů..
Proměnlivá cykly času a okolností..
Nespoutaná, pestrá, jemná i výrazná..

Emoce a city jsou pránou vyživující ženu..
A jsou nektarem, který láká muže..

Radost a vášeň, zpěv, tanec,..
Rozvlněné boky, jiskřící oči, rozevláté vlasy..
Ústa rudá od vína..
Příslib těla naplněného živou vodou..

Tuhle mízu chce muž pít..
Dnes a zítra a chce ji mít jen pro sebe..
Chce sbírat ty květy a opíjet se nektarem..

Žena je zahrada.
A ta je také plná neodbytného pýru a pichlavého trní..
Občas strádá suchem, roční dobou, škůdci..

I tyhle emoce a city jsou součástí ženy.

Muž je zahradník.
Jeho pohlaví, ruce a jazyk
jsou jak nože a nůžky,
kterými prospívá i škodí..
Oživuje nebo zabíjí..

Krása, vitalita a zdraví zahrady je v jeho rukou,
když se do nich žena s důvěrou položí..

Ale pýry a trny, bolavé ženiny emoce a city muže často děsí..
Neochota muže přijmout ženu v její celistvosti ho často odvede na jinou zahradu,
která je právě v době květu nebo úrody..

A tak si ženy začaly zakazovat projevovat své emoce a city v plné pravdě jejich potřeb a cyklů..

Vzaly mužům roli zahradníka
a začaly kultivovat samy sebe.

Rozevláté vlasy ostříhaly do praktických účesů.
Boky zatížily starostmi.
Oči potemněly prachem.

Vášeň zmizela a místo ní přišla lež..

Míza vysychá a neživí ani ženu ani muže.
Muži jsou nespokojení, hladoví..
Chtějí pít nektar a jíst ovoce..
A ženy zoufalé, že už nemají co dát..

Ženo, měj odvahu ke svých emocím..

Prožívej pravdivě všechny své pocity.

Nechej muže ať tě zraní svými noži a nůžkami..
Aby poznal svou moc a sílu
Aby díky svým činům mohl vidět své dílo..
Aby se mohl učit a růst..
Aby se podílel na životní síle, kterou pro něj jsi.

Dovol mu být zahradníkem ať vidí,
že pod jeho rukama kveteš ale i chřadneš.

Důvěřuj, že tě nebude chtít zranit, zničit, vyplenit..
Zapomeň staré příběhy..

Ženo, ty víš, že jsi živena zemí a nebem..

Vždy můžeš zase růst a kvést..

Pokud však zůstaneš zahradou..
Plnou emocí a citů..
Pravdy a živelnosti..

Měj odvahu pro své emoce..
Měj odvahu být žena.