OPOZICE

23.04.2021

OPOZICE

Dokud člověk nemá srovnání,
je pro něho jeho svět správný a jediný možný..

Dokud člověk nepozná nic jiného,
vše odlišné je divné, matoucí a možná i špatné.

Dokud se člověk uzavírá ve svém postoji a světě, ti druzí vzbuzují jeho nezájem, výsměch a možná i nenávist.

Do té doby je člověk v opozici..
A jeho svět má hranice..
V jeho světě všechno začíná i končí..
Každý, kdo stojí za hranicí,
je "nepřítel".

Jestliže si člověk jednou dovolí
překročit hranice svého světa
a otevře se přijímání,
objeví svět jiný.

A ten nový svět
s ním buď rezonuje víc a nebo méně.

Díky svému zvyku soudit..
může ho vrátit zpět do starých postojů..
může ho pohltit a uzavřít stejně jako jeho svět předchozí..

Ale pokud se opravdu otevřel přijímání..
může mu umožnit pochopit,
že světů a postojů je tolik, kolik je lidí..

Možná se v tom okamžiku
změní něco v něm..

Najde poklad nekonečného bohatství
všech světů a všech lidí..

S nadhledem a zájmem vnímá svět jako úžasné místo poznávání..

Respekt, úcta a pokora stanou se klíčem k lidským srdcím..

Pochopení a přijetí přinesou moudrost, světlo a lásku do jeho života a duše..

Sám se stane Člověkem, zářící bytostí vesmíru,
zažívající pozemskou zkušenost..

Jen díky tomu, že si kdysi dovolil překročit omezující, opoziční hranice
svého postoje a světa.

Jen díky tomu dostal celý vesmír.