LÉČENÍ MEZI PARTNERY 

21.04.2020

Moje malé úvahy
LÉČENÍ MEZI PARTNERY

1. MUŽ LÉČÍ ŽENU

Muž a žena v partnerství
získávají příležitost uzdravit své vztahy k rodičům...

Muž je pro ženu jako rodič,
ona jeho dítě..

Žena ve vztahu s mužem prožívá znovu své dětské bolesti..
Vztah s mužem jí umožňuje znovu zažít např.

strach z opuštění
obavu ze ztráty milovaného rodiče
pocit vlastní nízké hodnoty
nedůvěru ve své právo na existenci
odpor k určitému způsobu chování, které měl některý z rodičů

Úloha muže spočívá v tom,
že ustojí ženiny emocionální pochody, provázející její uzdravení..

Cílem uzdravení je prožití a přijetí stavu z dětství,
a vytvoření nového postoje k prožité situaci.

Úkol muže není hrát divadlo a vytvářet ženě ideál,
po kterém ona stále dětsky touží...
Jeho úkol je umožnit ženě dospět k poznání, že je třeba opustit dětské představy a doplnit je dospělou zkušeností...

Chybujícího, hříšného rodiče ženy tedy nenahrazovat postavou dokonalého prince...
ale pomoct ženě v tom, aby dokázala milovat i nedokonalost...
Proto se opakují stejné situace z dětství, aby žena vystoupila z kolečka svých starých dětských postojů a názorů...

Často se ale ozývá trauma i muže...

Např. nemá dost sil ustát ženin emoční kolotoč, protože tím ožívá jeho pocit nedokonalosti v přítomnosti zoufalé ženy....

Nebo i on bojuje se svojí ideální představou rodiče a chce ji naplnit. Potom se cítí frustrovaný, protože selže stejně jako chybující rodič...

LÉČENÍ MEZI PARTNERY

spočívá v možnosti znovu trauma otevřít,
ale tentokrát dojít k lásce, přijetí, pokoře, pochopení

Muž není odpovědný za to, jestli žena využije té příležitosti a nebo se zacyklí ve svém odporu..

Také je možné, že žena úkol nepochopí a odchází z partnerství s ubezpečením, že všichni muži jsou stejní...

Je to její šance, které je nebo není schopna nebo ochotna využít...

Dokud nebude žena uzdravená, je pro muže velmi obtížné dostat se do možnosti léčení vlastních traumat z dětství.
K tomu potřebuje silnou, podporující, nekritizující ženu,
aby našel odvahu a důvěru se otevřít sám.

o roli ženy v léčení muže někdy příště .....