PROSTŘENÝ STŮL

16.03.2021

PROSTŘENÝ STŮL

Vidím tě, jak svým kritickým myšlením vybíráš z mého bohatě prostřeného stolu jen to, co znáš a nemáš rád..

Ostatní laskominy, a další, pro tebe dosud neznámé delikatesy, přejdeš bez zájmu..

Odvrátíš se od mého stolu jen z toho důvodu, že jsi tam zahlédl něco, k čemu sis v minulosti vytvořil negativní vztah..

Zůstaneš dobrovolně zajatcem své neuspokojivé starší verze sebe sama bez ochoty růst a vyvíjet se..

Zůstaneš dobrovolně limitován svým odporem a nepřijetím.
Svými starými myšlenkami a programy, které tě drží v kolečku stále stejných, opakujících se prožitků..

S nadějí, že další stůl bude jiný, vjedeš do dalšího kola, kde opět dostihneš jen sám sebe a možná se znovu jen utvrdíš ve svých názorech..

Dívám se na tebe se soucitem a přáním,
abys zahlédl své kritické, sabotující, ustrašené já v jeho nahotě.

Objevil dětinské snahy svého ega ovlivňovat, co bude prostřeno na okolních stolech..

Uviděl svůj vlastní stůl plný všeho toho, co tak vehementně odmítáš na stolech jiných..

A právě tam zjistil, co a proč to na svém stole máš a přehodnotil svým zralejším dnešním já své minulé postoje a rozhodnutí..

Těším se na to,
až osvobodíš sám sebe
a vydáš se bez předsudků objevovat
a přijímat dary z prostřených stolů.

Až vyjedeš ze svého programu navyklých myšlenkových vzorců..

I já jsem díky tobě našla své limity,
které teď mohu přeměnit..

Tak věřím, že se třeba zase jednou potkáme na bohaté hostině a budeme lépe připraveni
dávat i brát.