ROVNICE

28.08.2019

ROVNICE
Když jsi byl dítě, viděl jsi u rodičů, jak vypadá láska...
Pokud byli kritičtí...
Pokud podmiňovali svou lásku tvým dobrým chováním...
Pokud nedbali na to, co ty si přeješ a kdo jsi...
... bude tvá představa lásky:
Kritický, náročný, trestající, vyžadující partner, který se o tebe nezajímá, neváží si tě, nejsi důležitý
Ne vědomě, ale podvědomě si budeš takové partnery přitahovat.
To proto, že i oni mají z dětství podobné nastavení jako ty a vlastně se "znáte".
Přitahujete se tím stejným v sobě.
Toužíš po opravdové lásce, ale když ti ji i někdo nabízí, jaksi necítíš totéž. Nedokážeš tu lásku přijímat natož opětovat.
To totiž není tvoje láska.
Tvoje podvědomá představa o lásce.
Ty potřebuješ trpět.
A trpíš pak tím, jak trpíš ve vztahu.
Ale není to stigma.
Není to poškození, které nejde napravit.
Je to zvyk na způsob, jak o sobě uvažuješ.
Myšlenky a vzorce, které jsi kdysi přijal a později se v nich jen utvrzoval.
Ale jen proto, že jsi jiné vzorce neměl.
Do tvé rovnice 3+4=2+5 zapadaly jen sedmičky v různé kombinaci čísel.
Ale vždy to byly sedmičky, protože ty sis myslel, že jsi sedmička.
Až zjistíš, podle jakého vzorce tak dlouho žiješ...
... rozhodni se být třeba trojkou, a prozkoumej trojkový svět.
Nebo pětkou?
Osmičkou?
Kým chceš být?
Vyzkoušej si a dovol si být někým, kým jsi ještě nebyl..
Změn vědomě své vzorce tím, že změníš svou část rovnice.
To bude vzrušující matematika. 🙂