STRACH O SVOBODU

22.10.2020

STRACH O SVOBODU

Můj strach,
že přicházím o svobodu,
je odpor,
který tvoří překážku v plynutí řeky života..

Nechci jim dát svoji svobodu..
A tím současně
NEDÁVÁM SVOBODU JIM

Tak vzniká napětí a nepříjemné pocity..

Můj strach o svobodu,
ukazuje moji nedůvěru v dokonalost bytí..

Snaha ovládat a kontrolovat podle mých představ,
se vzdaluje pokoře, přijetí, vděčnosti -
základním hodnotám lásky.

Láska je jediná cesta, kterou mám jít..
Ať vypadá jakkoli neuvěřitelně..

Láska je jediná cesta..
ke SVOBODĚ