TŘI KROKY DOPŘEDU, DVA KROKY ZPÁTKY

26.10.2019

TŘI KROKY DOPŘEDU,
DVA KROKY ZPÁTKY
V životě se přibližujeme a vzdalujeme.
Dopředu a zpátky...
Nádech a výdech...
V přirozeném rytmu života
objevujeme druhé, abychom objevili sebe.
Potřebujeme žít v rodině, vnímat se jako součást celku...
A právě zde začneme vnímat i sebe.
A abychom posílili sebe, opouštíme své rodiny..
Potřebujeme pracovní zkušenosti, zažít se jako součást společenství...
A právě zde začneme vnímat sebe.
Své talenty i své slabší stránky...
A abychom se posílili, opouštíme společenství, a pracujeme na své individualitě...
Potřebujeme partnerské zkušenosti, zažít se jako polovina páru...
A právě zde začínáme prožívat radosti a starosti, emoce, staré strachy, vzorce z našich rodin...
A abychom se posílili, i tady často odcházíme. A je to jeden z nejtěžších odchodů.
Celý ten proces je nutné zrání, které nás má vést k poznání sebe a ke zdokonalování sebe sama pro celek.
Všichni jsme propojení, patříme k sobě..
Každý z nás je jedinečná individualita, která díky celku má objevit sama sebe a vybrousit ze sebe drahokam...
Abychom se potom do celku vrátili a v něm nádherně zářili
a byli světlem pro ty, kteří právě dělají
TŘI KROKY DOPŘEDU
DVA KROKY ZPÁTKY...
V tanci lásky na parketu Země