TRPÍME KVŮLI ROVNOVÁZE

25.07.2020

TRPÍME KVŮLI ROVNOVÁZE

ROVNOVÁHA je zákon vesmíru.

Vše je potřeba vyvážit.


Až budu ve svém středu

a budu udržovat svou rovnováhu sama,

nebudu potřebovat - záviset na nikom dalším, aby mě vyvážil pro získání rovnováhy.


Závislostní vztah znamená,

že jsme závislí jeden na druhém..

Potřebujeme se, abychom tvořili rovnováhu.


Pokud jsem MOC hodná, starám se, pomáhám, jsem ochotná, dávám a pečuji o druhé..

koho nebo co potřebuji do rovnováhy?

Do rovnováhy potřebuji od druhých pravý opak.


Ale já přece chci stejný díl lásky a péče vůči sobě..

A oni přijímají a nedávají totéž zpět..

Jenže oni MUSÍ...

Udržují tak rovnováhu.


Znamená to,

že JÁ jim dávám MOC

a tak MUSÍM od nich dostávat málo


že JÁ JIM dávám MOC

a sobě JÁ dávám málo


Abych tedy mohla stejně dávat i dostávat,

MUSÍM JÁ dávat SOBĚ mnohem víc..

MUSÍM JÁ SOBĚ dovolit přijímat..

a vytvořím tak JIM prostor,

aby mohli i oni dávat a nejen přijímat..


Jen udržujeme rovnováhu..

Jeden druhému umožňujeme vidět své závislosti a potřeby,

a pomáháme si tak najít svůj STŘED.


Proto se nezlob ani na ně ani na sebe..

Buď vděčná za tu spolupráci..

Bez nich bys nenašla svou ROVNOVÁHU