UČÍME SE, ABYCHOM SE NAUČILI

21.06.2021

UČÍME SE, ABYCHOM SE NAUČILI

Tvá cesta je plná příležitostí
naučit se lásce..

Učíme se díky bolestným prožitkům.
Bez bolesti bychom nehledali uzdravení..

Učíme se vystupovat z energie nelásky
a vstupovat do energie lásky..

Ale
UČÍME SE, ABYCHOM SE NAUČILI

Jaký má smysl, že zůstáváš tak dlouho ve stejných energiích, ve kterých se necítíš dobře?

Myslíš si, že bojuješ..
Myslíš si, je potřeba se ozvat, když druzí mlčí a neslyší..
Myslíš si, že je třeba něco udělat..
Myslíš si, že musíš trpět..

Vkládáš spoustu sil, hněvu, beznaděje a bezmoci do svého postoje..

Ale učební látka ti stále uniká..

Do čeho vkládáš svou energii..
kam zaměřuješ svou pozornost..
jaké pocity a emoce z tebe jdou ven do okolí..

TO TVOŘÍŠ ..

Takovou realitu sám vytváříš, zažíváš
a proto máš pocit, že je všude kolem..

Ale je to jen další lekce..

Jak svůj odpor, strach, vztek, beznaděj, boj přeměnit v pochopení, přijetí, respekt, rozhodnutí, pokoru,..
Pochopení, že pro růst všichni potřebujeme příležitosti..

Přijetí, že každý z nás potřebuje jiné zkoušky..

Respekt k cestě a volbě každého člověka..

Rozhodnutí tvořit radost ne utrpení..

Pokoru, že neznám vyšší smysl, toho co se děje, proto nemohu prosazovat svůj úhel pohledu jako jediný možný..

Tak se zbavíš napětí z nelásky..

Něco důležitého se naučíš,
abys na další cestě k lásce,
mohl čerpat z tohoto svého poznání..

UČÍME SE, ABYCHOM SE NAUČILI

dávat lásku, tvořit lásku, být láskou..