VÝJIMEČNÝ

29.11.2021

VÝJIMEČNÝ

Nelíbí se ti,
že něco je takové, jaké to je..

Nelíbí se ti,
že někdo něco říká, něco dělá, něčím je..

Nejsi v tom sám..
Tyhle pocity má každý člověk.
Každému z nás se něco líbí a něco ne.
Nejsi v tom nijak výjimečný.

Stejná věc se někomu líbí a jinému ne..

Věci, lidé, názory a činy.. prostě jsou

A my se k nim vymezujeme podle toho,
jací jsme my..
Díky nim můžeme vnímat a poznávat sebe.
Můžeme objevovat své vlastnosti,
své stíny,
svou laskavost..

Věci, lidé, názory a činy.. prostě jsou

Můžeme je rozbít, zabít, přebít,..
Výsledkem bude,
že zůstanu sám se svými věcmi a názory,
bez možnosti srovnání a prožívání sebe..

Věci, lidé, názory a činy.. prostě jsou

Můžeme je přijmout, respektovat, akceptovat, tolerovat..
Výsledkem bude pestrost, svoboda, bezpečí projevu, růst..

Nejsi nijak výjimečný,
že se ti něco nelíbí..

Nejsi nijak výjimečný,
že chceš, aby druzí vyhovovali tvým požadavkům..

Nejsi nijak výjimečný,
že rozbíjíš, zabíjíš, přebíjíš..

A je to opravdu to, co chceš?
Netoužíš v nitru duše po blízkosti, lásce, přijetí, respektu k tvým "odlišnostem"?
Nechceš přesně to,
co odmítáš sám dát?

Možná právě proto se to celé děje.

Všechno tohle je tu šance pro tebe..
Abys uviděl, že jsou i jiné možnosti,
jak reagovat na věci, které nechceš..

Aby ses výjimečným stal..

A abys pro lidi ve tvé blízkosti opravdu byl

VÝJIMEČNÝ