NAŠE REALITA JE ODRAZEM NÁS

14.07.2021

NAŠE REALITA JE ODRAZEM NÁS

Svět, ve kterém žijeme,
je odrazem nás samotných..
Jak na individuální úrovni,
tak na úrovni kolektivní..

Jestli se dnes zlobíš, bojíš a vztekáš
Považuješ jiné lidi za ovce
nebo nezodpovědné konspirátory..
Jestli jsi plný odporu a vzdoru..
Jestli tě frustruje hloupost jiných..

.. přesně takový svět pomáháš vytvářet..

Svět plný zloby, strachu a vzteku..
Svět bez lásky, úcty, respektu, soucitu a pochopení..
Svět bez míru, klidu, souznění..
Svět bez pokory a přijetí..

Tvá individualita je tvoje věc..
Ano..
Ale čeká na kultivaci a růst..

A my, co cítíme a mluvíme o tom,
že chceme žít v lásce, klidu, míru,
vzájemné úctě, spolupráci,..
tě vyzýváme,
abys zkrotil konečně svou individualitu..
překročil své ego svých potřeb a odporů..
a začal tvořit to, co kolektivně chceme..

Začíná to vždy jen ve mně..
Jen já mohu ovládnout sebe
a upustit od tvoření negativní reality..

Dívat se na ostatní a kritizovat je
je obnažení vlastní nezralosti ..

I když máš pocit, jak dobrý jsi..
Že jsi dál než ostatní..
Že jsi chytřejší a víc víš..
.. právě jsi byl zastižen v nedbalkách své dospívající, rebelující individuality..

Pro dospělost je třeba tvořit to,
co chci mít okolo sebe
vlastním vkladem, vlastním přístupem, myšlením, jednáním, chováním..

Tak až budeš dnes hodnotit a posuzovat jiné..
zlobit se a rebelovat..
.. zkus svůj postoj kultivovat tak,
aby byl pro celek konstruktivní
a naplňoval ideu toho, co kolektivně chceme..

Protože
NAŠE REALITA JE ODRAZEM NÁS ..

foto: Jarmila Burdová Fotografka