CHTĚNÉ A NECHTĚNÉ

20.11.2023

CHTĚNÉ A NECHTĚNÉ

Něco chci
a kvůli tomu se dostávám i do situací,
které ale vůbec nechci.

Něco nechci,
a když se to stane, můžu se dostat do situací,
které vlastně "chci".

Přes chtěné a nechtěné,
můžu najít střed, můžu najít sebe.

Může to být cesta k pochopení toho,
co si vytvářím svými postoji a zvyky.

Může to být cesta ke změně
a upuštění od mých záměrů, podmínek a odporů.

Může i nemusí.

Záleží na tom, jestli už jsem ochotná podívat se dovnitř,
nebo stále budu hledat viníky venku.

Jestli jsem ochotná oddělit se od svých emocí z potřeb
a s odstupem a vlastně racionálně vnímat své pohnutky.
Ať už vznikly kdekoliv, kdykoliv, jakkoliv, ..

Pochopit, že prožívám následky příčin.

A některé příčiny mohu změnit jen tím,
že si je uvědomím, přijmu je, ..

Svoji sílu ztratí už samy.

Pustí z ruky ovladač,
kterým řídily mé chtění a nechtění.

Mé emoce, rozhodnutí, kroky..

CHTĚNÉ A NECHTĚNÉ
je příležitost osvobodit se.