DEJ SVĚTU SEBE

08.09.2021

DEJ SVĚTU SEBE..

Dáváme spoustu pozornosti okolnímu světu.
Radujeme se, zlobíme se, bojíme se..
kvůli tomu, co se děje..

Reagujeme podle svých pocitů, názorů, postojů..

Cítíme se přijímání, odmítáni, oceněni, nepochopení..
A to v nás vyvolává příjemné nebo nepříjemné pocity..

Naše myšlenky se točí kolem problémů, konfliktů, obav..
Neodbytně se hlásí o slovo a drží nás ve víru vlastních emocí..

Jakoby okolní svět řídil a rozhodoval,
jak bude vypadat náš život..

Ty tu ale nejsi proto,
aby ses přizpůsoboval okolnímu světu..

Okolní svět ti umožňuje,
abys uviděl, ucítil, poznal a objevil sám sebe..

Okolní svět ti slouží
pro orientaci a zkušenost ze sebe.

Ty jsi ten důležitý..

Ty jsi tady, abys obohatil tento svět sebou..

To uvnitř jsi ty, tvé barvy a zvuky..

Okolní svět je tvé plátno, hlediště...
které čeká, až začneš sdílet sebe..

Až začneš tvořit a projevovat
tu jedinečnou esenci sebe.

Vše je tady pro tebe..

Celý svět ti slouží k tomu, abys obrátil svou pozornost do sebe..

Hledal se, objevoval a projevil se..

DEJ SVĚTU SEBE..