DÍTĚ TI VĚŘÍ

01.06.2019

DÍTĚ TI VĚŘÍ
Děti přicházejí do hmotného světa z prostředí bezpodmínečné a všudypřítomné lásky.
A my rodiče, příbuzní, učitelé, dospělí formujeme dítě a jeho prožívání lásky
V CELÉM JEHO NÁSLEDUJÍCÍM ŽIVOTĚ
tím, jakou lásku prostřednictvím nás poznává.
DÍTĚ TI UVĚŘÍ
... že lásku si musí zasloužit
... že není důležité
... že na něho není čas
... že je špatné, hloupé, protože...
Uvěří ti, protože tě tak moc miluje..
Jsme bývalé děti a dodnes si podobné pocity neseme životem.
MILUJ DÍTĚ vědomě a líp.
Uvěří ti, že je hodnotné a skvělé a bude tvořit hodnotný a skvělý svět.