JAK TY, TAK JÁ

09.04.2020

JAK TY, TAK JÁ..
Reaguji na vztah k situaci nebo k člověku..
Reaguji, podle toho, jak chápu a jak se cítím..
Jestliže se cítím špatně,
reaguji často
útokem, obranou, útěkem, sarkasmem,..
Tato moje reakce,
přinese reakci z druhé strany..
.. většinou podobnou..
A je tu konflikt, hádka, napětí..
.. podle typu zúčastněných osobností..
Jakákoli nepříjemná emoce je tady proto,
abych ji pochopil..
Je nesmysl, kamna, o které jsem se popálil,
zničit, nebo plakat, nebo je už nikdy nezapalovat, nebo je označit za šmejd..
Přesto to v konfliktu s člověkem děláme..
U kamen chápu, že se mám chovat opatrněji..
Ve vztahu s člověkem často zůstanu u emoce..
Přitom se mohu chovat opatrněji,
jednat s rozmyslem..
Pochopit, co mě zabolelo a proč..
Co dělám špatně.
Co mám dělat jinak.
Čemu mám věnovat pozornost a energii.
A potom udělat opatření..
Mohu prostudovat i toho druhého..
Proč se asi tak chová..
O co jemu jde..
Co je pravým jádrem sporu..
Tak jako ve všem jde o rovnováhu..
Jestliže je někdo útočný, zahání druhého do bezmoci. Doslova si bere jeho moc, jeho prostor..
Jsou narušeny hranice..
Je třeba si je vzít zpět..
Už vím, co se tu děje..
Prostudoval jsem sebe
Prostudoval jsem i dostupné informace o "protivníkovi" ..
Volím strategii jak získat zpět svůj prostor..
Můžu přijít na to, že jsem dával víc,
než jsem měl..
Moje chyba..
Ale můžu to srovnat..
Vezmu si zpět, co jsem dával,
když je to zneužíváno...
Přestanu přikládat do kamen..
Uberu polena v ohni..
Vezmu si svou sílu zpět.
I když u toho musím vycenit tesáky.
I když musím druhého vystavit nekomfortu..
Čím dřív a důrazněji, tím lépe..
Mám tak kamna pod kontrolou, nehrozí výbuch..
Ale nesmím to přehnat.
Jdu jen do středu.
Aby kamna nevyhasla.
Jinak by má záchranná mise byla útokem, destrukcí,
a to nechci..
Jde tedy o balancování, vyvažování,
uberu a přidám
ve společném zájmu obou..
A nejde o kompromis
Jde o respekt k sobě,
respekt k tobě
respekt ke společnému zájmu..
Jde o to, že jen pasivně nereaguji,
ale aktivně spoluvytvařím situaci..
Beru si vlastní odpovědnost.
Jsem si vědomý vlastní síly a vlastního podílu na vzniklé situaci.
Nejsem jen figurka, která reaguje, podle svých pocitů..
Používám své pocity pro orientaci a rozhoduji se.
JAK TY se rozhodneš..
TAK JÁ se rozhodnu po svém..
a pokusíme se ladit pro harmonii celku..