JE TO PRAVDA

02.02.2023

JE TO PRAVDA

PRAVda, PRÁVo, sPRÁVný, sPRAVedlonst, vyPRÁVět, PRAVidla
Nejsem žádný jazykovědec,
jen jsem si při přemítání o pravdě
povšimla společného základu těchto slov.

A zahlédla jsem v nich příběh.

Na základě PRAVdy, kterou vnímáme,
máme pocit, že máme PRÁVo, aby to tak bylo..
Podle toho usuzujeme, co je sPRÁVné.
Podle toho bojujeme za sPRAVedlnost.
Mluvíme o tom - vyPRÁVíme - a tím tvoříme PRAVidla.

A tak naše PRAVda tvoří a rozvíjí realitu, ve které žijeme.

Obhajujeme si svoji pravdu s takovou vehemencí,
že jsme ochotni pro ni uhořet na hranici,
válčit, zničit si vztahy s jinými lidmi..

Důraz, který dáváme své pravdě,
může znamenat jen jediné.

JE TO PRAVDA
Je to naše pravda. Je to moje pravda.

Jak můžeš zpochybňovat moji pravdu,
když já to vím, vidím, cítím, mám tu zkušenost, mám ten názor...?

Jak mohu zpochybňovat tvoji pravdu,
když ty to víš, vidíš, cítíš, máš tu zkušenost, máš ten názor?

Budeme volat po PRÁVu a sPRAVedlnosti..
Budeme volat po PRAVidlech ve jménu naší PRAVdy..

Budeme se vzájemně kritizovat, nenávidět, zabíjet,..
Budeme dokonce sami sebe ničit zlobou, separací, pýchou, ...

Než bychom jednoduše připustili, že

JE TO PRAVDA
ve všech podobách bytí...

Jakoby ten, který zná jen jaro, hádal se do krve s tím,
který zná i podzim.
Jakoby ten, který zná jen zimu,
dehonestoval toho, který zná jen léto.

Naše vlastní pýcha nám nedovolí připustit,
že PRAVDA je to moje i to tvoje..

Není lepší nebo horší..
Není dál, výš nebo níž..

Pravda je místo, odkud teď vnímám, vidím a cítím
a z tohoto místa, s tímto mým vnímáním
tvořím a vytvářím svoji realitu - svoji dnešní pravdu..

Máme tendence hledat spojence a utvrzovat se ve své pravdě.
Pro pocit správnosti..
Vyprávíme si a tvoříme tak pravidla svého světa.

O to víc světů, které pak mezi sebou bojují,
tady potom musíme mít.

Nestačilo by připustit,
že pravda je výsledek individuálního vnímání a tvoření?

Víc, než bojovat s jinými pravdami, zkoumat,                                                                                                                          co a proč si to vytvářím já svým vnímáním,
svými názory a svými pocity?

Jak můžeme být šťastnějšími a spokojenějšími lidmi,
když do našeho vnímání vstupuje díky všem těm informačním sítím
tolik informací, které kandidují na post pravdy?
Mnohem víc  než kdykoliv dřív.

Informace, které vstupují do nás, FORMUJÍ nás, jsou IN v nás.

Myslím, že to můžeme prohlédnout a rozhodnout se
chovat jinak, kdykoli mi přijde na mysl, že

JE TO PRAVDA