JEDINÝ NEPŘÍTEL

05.09.2022

JEDINÝ NEPŘÍTEL

Myslím si, že představy většiny lidí o tom,
jak by měl vypadat svět, ve kterém by byli šťastní,
se v zásadě moc neliší.

Co potřebujeme?
Žít v bezpečí, v dostatku, ...
Být zdravý..
Mít krásné vztahy..
Mít možnost seberealizace..

Překvapivě, místo toho, abychom to dělali,
stále o to bojujeme..
Místo toho, abychom tím byli,
stále po tom jen toužíme..

Necháváme se vtahovat do sporů..
Máme potřebu vymezovat se a soupeřit..
Nejsme ochotni respektovat jiné,
jen vyžadujeme respekt k sobě.

Nejsme šťastným člověkem
žijícím v bezpečí, dostatku, lásce a seberealizaci..
protože neděláme
bezpečí, dostatek, lásku a seberealizaci..

Nemáme čas na štěstí..

Zaměstnáváme se dramaty
válek, nebezpečí, nedostatku, nenávisti a zoufalství zvenčí..

Zaměstnáváme se dramaty
vlastní nespokojené, bojovné, kritické mysli,
která chce a potřebuje mít věci podle sebe..

Šťastné a spokojené lidi,
žijící v dostatku, bezpečí a lásce,
které baví jejich život..
ze sebe můžeme udělat jen my sami..

Až si na to konečně uděláme čas..
Až začneme DĚLAT to štěstí, tu lásku, to bezpečí..
Až začneme BÝT šťastní, láskyplní, respektující..

Do té doby budeme jen snít
a propadat se do skepse a nedůvěry..

Stále jen čekáme, že musí začít ten druhý,
protože jinak mě ohrozí, zesměšní..

Nemáme odvahu být šťastní.
Bojíme se nebojovat.

Všude kolem tedy vidíme nepřátelský svět.

Přitom ten
JEDINÝ NEPŘÍTEL
žije přímo v nás.