KAŽDÁ MINCE MÁ DVĚ STRANY

14.03.2020

KAŽDÁ MINCE MÁ DVĚ STRANY
Cítím možná nepatřičné nadšení.
To, na co jsme se chystali,
s obavou očekávali co, kdy a jak se to stane,
je teď opravdu tady...
Boj o vibrace..
Zvítězí přijetí, pokora, láska, soudržnost, uvědomění si pravých životních hodnot?
Budou lidé laskaví a podporující se?
Budou lidé víc spolu doma, v rodinách?
Budou lidé víc v přítomnosti?
Budou si umět poradit s časem, který získali?
Budou se umět odklonit od hmoty, materiálního světa?
Vystačí i s málem?
Dokáží se přizpůsobit změně?
Dokáží se radovat a najít důvod ke spokojenosti i ve "zhoršených" podmínkách?
Tohle jsou vysoké vibrace a ty potřebujeme,
abychom obstáli
ve vyšších vibracích Země.
Dlouho už se vibrace planety zvyšují. Transformace probíhá už několik let ve zvýšené rychlosti..
Teď zažíváme kvantový skok.
Doslova.
Teď je ta zkouška..
Kdo stále zůstává otrokem strachu, materiálních obav, vzteku, hněvu,..
nedokáže se zvednout z nízkých vibrací,
ten dostává příležitost odejít do světla..
.. a vrátit se
v nové inkarnaci,
s novou výbavou,
s novou příležitostí...
KAŽDÁ MINCE MÁ DVĚ STRANY
Rozhodni se,
jestli budeš investovat do stávajícího života
v novém světě..
nebo
jestli tou mincí zaplatíš převozníkovi...