KROUŽENÍ KOLEM PODSTATY

17.02.2020

KROUŽENÍ KOLEM PODSTATY
To důležité
vypadá jako rotující koule uprostřed dění..
Vše ostatní je na oběžné dráze kolem koule..
Koule pro svůj plynulý hladký pohyb,
potřebuje harmonické dění...
Pokud se nechá strhnout neharmonickým děním, potom ztrácí svoji schopnost být uprostřed a rotovat.
Dění si s ní potom hraje jak s vítr s pingpongovým míčkem..
Koule má však své vlastní elektromagnetické pole, svou vůli, inteligenci, vizi, svoji vlastní energii...
V okamžiku, kdy si koule uvědomí svoji důležitost a začne používat své schopnosti a možnosti,
vykáže neharmonické dění ze své blízkosti..
nebo z něj udělá harmonické dění..
Ty jsi ta koule, to důležité, ta podstata..
Tvá vize, tvé přání, tvá pravda jsou silou, která řídí tvé dění..
Stačí si to jen uvědomit.
Když tančím, má podstata je koule rotující v mém středu... A harmonicky kolem se pohybuje tělo, inspirováno z okolí hudbou a jinými lidmi.. Tančím, když vytvořím harmonii svého středu s okolím...
Jakmile svůj střed opustím a udělám důležitější okolí, hned se cítím nemožná ve srovnání s jinými, mimo rytmus, neznám kroky,...
Má vnitřní síla, sebevědomí je v ten moment rozmetaná vlastním rozhodnutím dát přednost okolí před sebou...
Budiž to aspoň jen informace a ne rozsudek k nemožnosti...
Jen nová vlastní radost, nadšení, vize, odhodlání je cesta zpět
do středu
do podstaty