LÁSKA

26.03.2019

LÁSKA
... není cit
LÁSKA
... je postoj.
Pozornost, trpělivost, pomoc, laskavost, úsměv, podpora, dotek
Láska je činnost, při které se cítím šťastný, protože něco cenného, smysluplného tvořím.
Láska jsou otevřené dveře, kterými lásku vysílám a kterými se vrací ke mně zpět.