LÁSKA

13.10.2021

LÁSKA

Přijímej svého partnera takového, jaký je.
Jen to je láska.

Pokud to nedokážeš, nepoutej se k němu.
Nedokážeš mu dát lásku, kterou on si zaslouží.

Není to jeho chyba.
Není to ani tvoje chyba.
Je to jen místo, kde teď jsi.

Každý z nás je hoden lásky.
Každý z nás je z lásky stvořený.
Každý z nás potřebuje lásku ke své existenci.
Bez lásky se cítí ztracený a neúplný.
A opravdu je.

Jestli nedokážeš dát lásku partnerovi,
znamená to, že nemáš přístup k lásce v sobě.

Jsi v zajetí svých neláskyplných myšlenek a postojů,
které si neseš svým životem.
I racionalita materiálního světa tě může oddělit neprůhlednou zdí od vnímání, cítění, intuice, jemnohmotných energií existence.

To, co z tebe vychází, tedy nemůže být láska.
Je to potřeba.
Kompenzace nedostatku.
Touha po naplnění.
Touha po lásce.

Jenže dostává ten, kdo dává.
Především proto, že ten, kdo dává ví,
jak ta opravdová láska vypadá.
Má jí plné kapsy.
Přetéká potřebou se dělit.

Jako bychom se točili v kruhu hledání lásky.
Bezmocní z bezvýchodnosti opakovaných situací.
Co mám dávat, když sám nic nedostávám?
Dávám všechno, co mám, ale nikdy to nestačí.
Jen se cítím vyčerpaný, zneužitý, nepochopený
a nekonečně osamělý.

A co když je ta láska ukrytá právě ve slově PŘIJÍMEJ?

Napoj se na zdroj lásky, ze které jsi stvořen.
Vyhledej ji v sobě a objev ji všude okolo sebe.

Protože vše je stvořeno a vše je láska.
Přijímáním, zaměřením pozornosti,
vnímáním té nekonečné lásky
současně dáváš lásku svou.
Roztočíš soukolí, které lásku přináší i dává.

Oceň sebe, vzdej si úctu, obejmi se.
Oceň partnera, člověka, zvířata, rostliny i minerály.
Oceň zem, vodu, oheň, vzduch a éter.
Oceň planetu Zemi a celý Vesmír.

Přijímej v úžasu nádheru a dokonalost stvoření.
Naplň se láskou, která se projeví dojetím, klidem a blažeností.

Dokud nejsi pevně ukotvený v tomto vnitřním soukolí lásky,
podaří se nelásce zvenčí vyhodit tě znovu ven.
Protože jsi zase uvěřil,
že nejsi dost dobrý, nejsi hodný lásky,
Znovu začneš pochybovat o sobě,
o svých prožitcích, které kdosi nazval naivní fantazií..

Potom nezbývá než projít znovu
ledovou sprchou vlastní nelásky v sobě,
smýt ji ze sebe a vstoupit čistší a jistější
znovu do prostoru láskyplného nitra.

Každý návrat k sobě
posiluje tvou schopnost zůstat věrný lásce,
která v tobě žije.

Tehdy dokážeš přijmout i svého partnera
a dát mu lásku,
kterou si zaslouží.
Protože všechny tvé potřeby jsou naplněny,
nedostatky zmizely,
brány jsou otevřeny..

Tehdy už můžeš s partnerem sdílet radost
a užívat si společně nádhery láskou naplněného bytí.