LEHKOST VERSUS TLAK

01.03.2020

LEHKOST VERSUS TLAK
Šetříme...
Elektřinu .. Peníze.. Vodu.. Plyn.. Čas..
Šetříme, abychom měli,
abychom nevydali zbytečně moc..
Šetříme i vlastní energii?
Vybíráme si v životě lehkost,
nebo si vybíráme tlak?
Děláme z těžkých situací lehké?
Měníme těžké problémy na lehkost?
Zůstáváme v těžkých vztazích nebo se rozhodujeme pro lehkost bytí?
Nosíme těžký úděl nebo se ho s lehkostí zbavíme?
Když je kára lehká, jede skoro sama..
Když je kára těžká, vyžaduje tvou sílu..
Tvou sílu, tlak,...
Tlak, pres, stres, deprese, komprese...
Šetříš, abys měl energie dost na zdraví, lásku, dlouhý spokojený život?
Nebo plýtváš svou energií? Jsi vyčerpaný, ve stresu, v depresi, v nemoci?
Je ve tvém životě lehkost?
Je ve tvém životě tlak?
Co si vybíráš?