MALÍŘ

20.01.2021

MALÍŘ

Jsi malíř, který maluje obraz tvého života..
Se všemi příběhy, zápletkami, radostmi i trápením..

Malíř žije v tobě, ve tvém podvědomí a tvé vědomí je hrací figurka, která jde vytyčenou trasou a zdolává nástrahy hry..

Hry, kterou si ty sám tvoříš..
Svými myšlenkami, postoji, svými strachy, svými touhami, svou radostí,...

Je zbytečné zlobit se na herní pole a postavy v něm..

Hlavní šéf je skrytý v tobě..
Pokud se ti něco nelíbí,
promluv si s malířem v tobě..

Otoč pozornost do sebe.
Hledej myšlenky, postoje, strachy, odpory..
Iluze a ideály, omezující zkušenosti a přání,..
Hledej vlastní limity, svá rozhodnutí..

Hledej malířovy motivace,
proč maluje právě tenhle obraz.

A až je najdeš, změň je na jiné.

Vyber si myšlenky a postoje,
které budou tvořit tvoji lepší realitu.

Je jen takový kousek k tomu, aby ti bylo líp..
Jen to uvidět, přijmout a dýchat z nového uvědomění.

Naše kolektivní realita je teď tvořená našimi kolektivními strachy a postoji..

Každý jeden z nás přispívá do společného tvoření obrazu světa..
Každý jeden z nás musí začít u sebe, aby se obraz začal měnit pro všechny ostatní..

Uvědom si svoji sílu, moc, ale i zodpovědnost..

Žijeme ve světě strachu jedině proto,
že strach žije v nás..

Jakmile ho přeměníme pohledem dovnitř sebe, pochopením, přijetím a tvořením nového postoje..
.. vyroste z něj krása, kterou začne tvůj malíř malovat z lásky a obdivu k životu.

Jsi malíř svého a našeho světa.
Maluj krásně.