MALÝ

15.04.2020

MALÝ


Jen malý obdivuje velkého
pro jeho velikost a sílu..


Jen malý pohrdá malým
pro jeho malost a slabost..


Jen malý potřebuje své idoly a vzory..
Jen malý potřebuje být obdivován...


Malý už jsi byl...
Zavři svoji knížku pohádek, očekávání a snů..
Dnes už jsi velký...


Jen velký dokáže chránit a milovat slabé..
Jen velký je dost silný, aby přijal slabost
Slabost jiných...
Slabost svoji ...


Možná, že ti nejslabší jsou ti nejsilnější.
Přicházejí proto,
aby nám umožnili najít v sobě
cestu od malosti pohrdání a obdivu
k největší síle ...
k síle lásky


aby nás naučili..
milovat jen tak...