KÁMEN MĚKNE

26.08.2020

KÁMEN MĚKNE

Najednou to vidíš..

Oči plné jiskřiček..
Slova přetékají z úst..

Nadšením odemyká vzpomínky a zážitky..
Studnice znalostí se změnila ve fontánu..

A kapky životadárné vody probouzejí srdce..

Když si lidé naslouchají..
Objevují vzájemně své světy..
Oceňují jeden druhého..

i kámen měkne..