ŘÍKÁ MI, CO MÁM DĚLAT..

02.09.2020

ŘÍKÁ MI, CO MÁM DĚLAT..

Šikovná dospělá žena
s nádherným milujícím srdcem,
ocitla se ve strachu
z neúspěchu..
z nutnosti volit mezi příjemným a užitečným..

A po několika větách jsme byly u mámy..

ŘÍKÁ MI, CO MÁM DĚLAT..

A sama podle toho nežije..
Vnucuje mi své postoje jako jediné dobré..
Nikdy neprojevila lásku..
Nezastala se mě..
Nebyla tu pro mě..

A z dospělé ženy se rázem stala holčička..
Holčička snící sen o ideální mámě..
Dívka rebelující proti rodičovské autoritě..

Přesto je dnes už sama matka..
Která ví, co je dobré pro její rodinu..
Co by měli dělat její přátelé, ale nedělají to..
Jak by se měla chovat máma a ostatní, ale nechovají se tak..

ŘÍKÁ JIM, CO BY MĚLI DĚLAT
ale oni si nedají říct..

Ta podobnost s matkou ji zaskočí..
Odmítá to, co sama dělá..

A najednou vidí ten dobrý úmysl..
Máminu lásku skrytou v její nejlepší vlastní zkušenosti..
Najednou vidí mámu jako ženu..
Představí si sebe v její situaci..
Vidí babičku a další předky..
Vidí ten posun od toho jak ženy v jejím rodě žily kdysi a jak žije dnes ona sama..
Vidí ten kus práce, který máma vykonala..
A vnímá sebe jako štafetu, která to má posunout ještě dál..

A okovy praskají..
Přijetí mámy. . svých kořenů.. s hrdostí a úctou
Přijetí svých stinných stránek..
Odstranění svých odporů a dětských snů..

A srdce už ví, jakou cestou jít dál..
Překážky padly..
Odplavaly se slzami bolesti a vděčnosti..

ŘÍKÁM JIM, CO MAJÍ DĚLAT..
Radovat se a mít rád..