O KLIDU, RADOSTI A SVOBODĚ

28.09.2020

O KLIDU, RADOSTI A SVOBODĚ

Ten příběh začal v dobách našich předků a děje se stále každý den..

Muž tvrdě pracoval a po práci hledal odpočinek, radost a klid..A jeho žena potřebovala pomoc s dětmi a chtěla trochu času pro sebe, trochu klidu a radosti..

Ani jeden z nich neměl sílu a pochopení pro potřeby toho druhého.

A tak muž utíkal před nespokojeností ženy ke svým kamarádům a rozpouštěl své nepříjemné pocity v alkoholu.

Žena ztratila naději a její ženská duše získala tvrdou slupku bojovníka.

Děti viděly unikajícího opilého tátu a nespokojenou kritickou mámu..

A jednoho dne se staly i ony unikajícími, opilými, nespokojenými a kritickými
lidmi, rodiči, partnery..
Přebraly štafetu a předávaly ji dál..

Na začátku toho všeho byla touha.

Touha pro KLIDU, RADOSTI, SVOBODĚ ..

A přesně KLID, RADOST a SVOBODA
dokáží ten koloběh zastavit..

Vím, že nevíš jak..
Nemůžeš to vědět, protože to neznáš..

Ale můžeš se chtít dozvědět..
Můžeš se to učit a zkoušet to..
Můžeš se inspirovat od těch, co už to umí líp..

Nemusíš nést tu štafetu dál..
A asi ji ani nechceš předávat dál svým potomkům..
Buď ten, který se rozhodne vytvořit nový rodinný zvyk..

Vybírej si KLID, RADOST a SVOBODU ..