VZPOMEŇ SI, KDO JSI, KDYŽ V TOBĚ SVÍTÍ SVĚTLO..      UVĚDOM SI, KÝM BUDEŠ, KDYŽ V TOBĚ BUDE TMA.

06.12.2020

VZPOMEŇ SI, KDO JSI, KDYŽ V TOBĚ SVÍTÍ SVĚTLO..
UVĚDOM SI, KÝM BUDEŠ, KDYŽ V TOBĚ BUDE TMA.


Tvé tělo není jen kus masa a kostí díky životu, který v něm svítí..

Stvořitel ti dal to světlo a až zemřeš, světlo půjde k němu zpět a tvé tělo bude vráceno Zemi, která tě tady nechala prožívat život..

Tvé vědomí je to světlo. Je to tvoje duše.

Stvořitel vytvořil pro tvou duši dokonalý chrám. Tvé tělo. Stále ho zdokonaluje a vyvíjí.

Dal ti také velký dar.
Možnost svobodné volby.

Jsi tady, aby světlo Stvořitele skrze tebe zářilo na Zemi.

Jsou tu i síly temnoty. A ty chtějí bránit světlu.

Ty tě budou přesvědčovat o tom, že tvé tělo není dokonalé..
Ty tě budou chtít opravovat..
Ty tě budou chtít vést..
Ty ti budou brát svobodnou volbu..

Právě teď se hraje hra o tvoji duši.

Jestli se upíšeš ďáblu.
Ochotně nastavíš své tělo pro vpuštění temnoty.

A nebo si ponecháš víru ve Stvořitele.
Budeš chránit jeho dary - tělo, světlo, vůli..

Jde o tvou duši.
Jde o boj světla s temnotou.

VZPOMEŇ SI, KDO JSI, KDYŽ V TOBĚ SVÍTÍ SVĚTLO..
UVĚDOM SI, KÝM BUDEŠ, KDYŽ V TOBĚ BUDE TMA.