BOD  C

14.02.2021

BOD C

Trvalo spoustu let, než sis splnil svůj sen..
Založit rodinu, postavit dům, vše zvládnout..

Bylo to těžké. Moc těžké.
Cítil jsi tíhu svých rozhodnutí a snů.
A možná jsi měl dokonce pocit,
že to nebyla tvá rozhodnutí
a nebyly to tvoje sny..

Zůstala ti jen tíha a vyčerpanost,
o kterou by ses tak rád podělil.
Ale nikdo ji nechtěl s tebou nést..

Dům zůstal a rodina odešla..
A bylo to ještě těžší než dřív..
Jakoby to nemělo konec..

Vždyť jen toužíš po troše lásky..
porozumění a lehkosti..
Mít někoho, kdo ti pomůže nést následky tvých snů..

Potom přijde někdo se svou lehkostí,
ale ty v něm vidíš lehkomyslnost..

Potom přijde někdo se svou láskou,
ale ty v něm vidíš ohrožení své svébytnosti..

Potom přijde někdo se svým porozuměním,
ale ty v něm vidíš "jen přítele".

A zase změníš svůj svět na osamělost v těžkosti.

Jako bychom sami sebe vedli
od krajnosti do krajnosti..
z bodu A do bodu B

Abychom poznali obě tato místa
a zatoužili po bodu C.

Bodu C,
který z přímky polarit vytvoří trojúhelník s možností nadhledu a variability.
který nám umožní vidět celek a vybírat si z možností..
který nás osvobodí z limitujícího žití na přímce polarit svých dávných rozhodnutí
a navyklých reakcí...

Bod C, který nám dá lehkost,
abychom uviděli,
co všechno je možné..
odkud je blíž do nebe..
blíž k Bohu
blíž ke středu, k srdci, k sobě..