ŽIJÍ Z TVÉHO RESPEKTU A DŮVĚRY

27.02.2021

ŽIJÍ Z TVÉHO RESPEKTU A DŮVĚRY

Na začátku všeho bylo slovo
a náš respekt a důvěra...

Slovo spoluobčana,
který se chtěl starat o věci veřejné
a náš respekt a důvěra k němu..

Tak došlo k moci těch,
kteří dnes rozhodují o věcech veřejných
a jejich slova a činy mají dopad do naší reality..

Je dobré si uvědomit, že potřebovali
a stále potřebují !!!
NÁŠ RESPEKT A DŮVĚRU

Dokud je budou mít, budou pokračovat ve svém způsobu jednání..

Svou moc ztratí jedině,
když nedostanou !!!
NÁŠ RESPEKT A DŮVĚRU

ŽIJÍ Z TVÉHO RESPEKTU A DŮVĚRY

Abychom jim odebrali jejich moc,
musíme si vzít zpět svoji moc.

Musíme opět použít slovo
a opět rozhodnout,
do koho nebo čeho
vložím svůj respekt a důvěru.

Tvůj strach musí vyrůst do hněvu a odvahy,
aby mohl dozrát do vlastní tvořivé síly.

Je to cesta každého z nás
k uvědomění si vlastní moci..
k respektu vlastního slova..
k důvěře v sebe, svou duši, mysl, tělo a zodpovědnost..