MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO, JAKO SEBE SAMA ..

24.03.2021

MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO,
JAKO SEBE SAMA ..

Miluj bližního svého,
jako sebe sama..

Tak, jak miluješ sebe sama,
tak dokážeš milovat bližního svého..

To, co dáš sobě..
pozornost, úctu, pochopení, laskavost, ohleduplnost..
až potom jsi schopný dát někomu jinému..

Dokud upřednostňuješ druhého člověka před sebou..
Dokud se dostatečně nestaráš sám o sebe, svou radost, svou hojnost, své zdraví,..

co komu chceš dát?

Ten, kdo nenaplní ani sám sebe,
ten chce naplňovat jiné?

Čím?
Svou prázdnotou?
Svou vlastní nehodnotou?
Svou slabostí a zranitelností?

Naše mysl je krmena podvodem..
Sebeláska je nazývaná sobectvím..

A tak se nemůžeme vymotat z hladových potřeb lásky.

Milovat sebe sama,
je základní kámen lásky..

Přijmout své kořeny, rodiče a rody
je základní kámen sebelásky.

Nejsou žádné zkratky.
Můžeš stavět své vzdušné zámky
z tužeb a snah celé věky..
A vždy ti spadnou..

Abys pochopil nutnost položit základní kámen..

Milovat sebe sama
abys mohl milovat i bližního svého..