UPŘÍMNOST - ZBRAŇ HROMADNÉHO NIČENÍ

17.06.2021

UPŘÍMNOST - ZBRAŇ HROMADNÉHO NIČENÍ

Upřímnost, zbraň hromadného ničení

Vnímáme ji jako pozitivní vlastnost.
Jsme na sebe pyšní, že jsme upřímní..

Míváme problémy, kvůli naší upřímnosti,
ale současně hrdý pocit z vlastní odvahy..

Co nás často vůbec nenapadne,
že upřímnost je odhalení nepořádku ve vlastním nitru..

Jeho ventilace je podobná situaci,
že jdeme v teplácích do divadla,
protože já to tak cítím.

Nekultivovaně obnažíme vlastní postoje,
abychom ulevili svému napětí na úkor jiných.

Vlastní postoj, vlastní pocit povýšíme na pravdu a ty se s tím nějak srovnej.

Pocity vlastní i pocity ostatních však nejsou založeny na racionalitě.

Na stejnou situaci zareaguje pět lidí z pěti každý jinak..

Naše reakce souvisí s vlastní zkušeností, s myšlenkovými konstrukty, s emocemi ze vzpomínek nebo obav z budoucnosti..

Naše pocity, emoce a postoje slouží k orientaci ve vlastním nitru..

V okamžiku, kdy je povýšíme na upřímnost a bez skrupulí je vysypeme ven..
jako bychom stříleli kalašnikovem..

Obsah naší mysli, povzbuzené pocity vlastní pravdy, zasáhne svým jedem ty, na které si tak statečně troufneme být upřímní.

A světě div se..
Oni ty naše "racionální argumenty" nepochopí..

Jak by mohli?
Protože i oni reagují prostřednictvím svých pocitů, vlastních zkušeností, myšlenek, obav a strachů..

Upřímnost zničila, co mohla..
Důvěru, naději, pocit sounáležitosti a bezpečí..

Tohle si odneseme po výbuchu upřímnosti.
Kráter v srdci..

Tento destruktivní způsob komunikace odpovídá nezralosti pubertálních let..

Dospělost však vyžaduje sebereflexi a kultivaci sebe.

Uvědomovat si své pocity a postoje s tím, že jsou důležité pro mou vlastní orientaci v mém světě a vztazích.
A ptát se sám sebe, proč je mám, odkud pramení a jestli je potřebuji.
Ano, je to teď moje pravda, ale je jen má.

A pokud opravdu potřebuji spolupráci druhého na změně, potom hledám konstruktivní způsob, abych nezraňoval a nebořil, ale tvořil a motivoval.

Upřímnost je krásná vlastnost.
Otevírá naše nitro..

Používejme ji pro spojení, blízkost, porozumění a lásku..

A mějme vždy na mysli, že

UPŘÍMNOST
může být i
ZBRAŇ HROMADNÉHO NIČENÍ