VZESTUPY, PÁDY A KLID

30.08.2021

VZESTUPY, PÁDY A KLID

Tlukot srdce jsou vlny nahoru a dolů..
Stejně jako vlny v moři jedna střídá druhou..
Vzestupy a pády - život pro tělo i duši..

A my často toužíme vézt se jen na vysoké vlně..
To, co je dole, odmítáme pro bolest a nepříjemné pocity..

Jako bychom mohli znát to nahoře,
když bychom neznali i to dole...

Později toužíme po klidu..
Životu bez velkých výkyvů..
Hladině bez vln..
Srdci bez zběsilého pádění..

I tak vypadá život..

Zvon, který se po hlasitém tanci
vrací do tichého bytí..

Svět kolem nás ukazuje své zákonitosti..
Pohyb a změna..
Odpočinek a klid..
Pohyb a změna..
Odpočinek a klid..

Jako vlny v moři není možné přesně naplánovat,
není to možné ani v našich životech..

VZESTUPY A PÁDY

přicházejí a odcházejí..
posilují nás i houpají..
vynášejí nás k nebesům..
srážejí nás ke dnu..

To, co je na nás, je..

jestli se necháme s důvěrou houpat..
jestli se budeme bavit ve vysokých vlnách..
jestli se rozhodneme vyplavat ze dna znovu na hladinu, když se nám vlna přelije přes hlavu..

jestli budeme jen bojovat nebo i přijímat..
jestli se budeme bát, chtít to jinak
nebo s pokorou respektovat vlnění změn..

Až uvidíme oceán možností, můžeme najít svůj

KLID

Každá situace, každý vztah, každá chvíle..
je vlna, vlnka, tsunami
ve svém nekonečném proměnlivém pohybu..

Nezůstane nahoře ale ani dole..

Na chvíli se utiší, než se dá znovu do tance..

Rozhodli jsme se žít..
Vybrali jsme si

VZESTUPY A PÁDY

Přijímejme je s KLIDem