NÁVRAT K RADOSTI

04.04.2020

Moje malé úvahy.... ne, dnes MOJE VELKÁ VÝZVA
NÁVRAT K RADOSTI

Je tady ten den, ten čas,
kdy se musíš rozhodnout....

Misky vah se potřebují převážit..
A jsi moc důležitý. Ty a tvoje síla...

Síla, které jsi do teď možná neuvěřil...
Síla tvé myšlenky, síla tvých emocí....

Jestliže jakási neviditelná síla má takovou moc, že zastavila svět,
je třeba na opačný konec houpačky koncentrovat ještě větší sílu...
a tou jsme MY, veliká spousta NÁS...

Jestliže neviditelná síla ovládá svět strachem,
na opačný konec houpačky je třeba dát spoustu lásky...

A nestačí být skeptik. Nestačí být racionální.
Nestačí smát se sluníčkářům.
Nestačí být ten jediný "normální".
Nestačí, abys zůstal nezúčastněný stát ve středu...

Tím budeš pomáhat té obrovské, skrývající se síle,
která ovládá svět ve svůj prospěch.
Staneš se pasivním mlčícím, který podpoří svou nulovou nebo negativní energií, teď vítězící sílu strachu..

Jsi energie, síla - tvoje myšlenka je energie, síla -
použij ji a pomoz nám...

Je čas, abys uvěřil, že a jak jsi mocný..

To, co můžeš udělat je snadné...

RADUJ SE.... Měj RADOST... dovol si cítit JEN RADOST

Představuj si svůj nádherný svět.
Tvoř ho ve svých myšlenkách.
Raduj se z těch představ.
Prožívej tu nádhernou představu a přeháněj.
Žádná omezení neplatí..
Dýchej tou radostí.
Pulzuj tou radostí.
Každou svou buňku nasyť tou radostí...

Nebojuj proti ničemu...

Vytvářej krásu. Vytvářej vysokou vibraci radosti. Vytvářej vizi.
Vytvářej důvěru ne touhu.
Hraj si jako dítě. S lehkostí prožívej svou radost...

Jestli to vydržíš jen dnes a zítra, pomůžeš zachránit svět.

Největší význam to bude mít 5.4. od 4.45 do 5.05 hod, kdy stejnou energii bude ve stejný čas vysílat velká spousta nás z celé planety.

Jestli to vydržíš nejen zítra, zachráníš sebe...

Užij si náš společný
NÁVRAT K RADOSTI

(prosím, sdílejte co nejvíc - děkuji s láskou)

www.navratkradosti.cz