NECHEJ MINCI LEŽET NA STOLE

16.11.2021

NECHEJ MINCI LEŽET NA STOLE

Mince byla vytvořena pro výměnu energií.

To, co mám, vyměním za minci.
Za minci si pořídím to, co nemám.

Mince je tedy kus kovu. Něco, čemu dnes říkáme peníze.
K penězům už zaujímáme různý postoj. Ale k mincím jsme tolerantní.

Mince je tedy neutrální věc, ke které máme neutrální vztah.
Na jedné straně je panna a na druhé je orel.
Panna a orel jsou ty kvality, které měním.

Na jedné straně je to, co mám a chci to dát do oběhu.
A na druhu straně je to, co nemám, a pomocí mince to získám.

Výměna energií je mezi věcmi a službami.
Energie jsou i nemateriální povahy - jako třeba energie elektřiny, vody, tepla, plynu.
A energie je i umění, slovo, skutek, myšlenka...

Dvě strany jedné mince tedy jsou ve spolupráci toho,
co dávám a co beru.
Panna a orel nejsou v opozici.
Jsou jen dvěma stranami jedné mince,
která slouží pro výměnu energie.

Proto je důležité si uvědomit, že kdykoliv zvedám minci,
zvedám obě strany mince najednou.
Jednu vědomě a druhou nevědomě.
Zapojuji se do výměny obou energií.

Pokud je panna dobro a orel zlo -
- není to opozice, ale spolupráce..

S tím, že zvedám minci jako pannu dobro,
současně nevědomky pozvedávám i orla zlo.

Současně platí, že pokud zvedám zlo, zvedám i dobro.

Mince dobro a zlo tedy je mým přičiněním v oběhu
a podporuje obě strany.

Mým záměrem je tvořit, dávat dobro a předávat ho dál.
A jsem překvapená, jak se mi vrací zlem z míst,
kde je to pro mě bolestivé.

To zlo ke mně přichází současně ale také jako dobro,
protože mi umožňuje uvidět moji nevědomost při používání mince.

Dobro i zlo se tedy prostě děje současně.
Jako den a noc, bílá a černá je dobro i zlo
součástmi možností života.

Pokud nechci, aby zlo sílilo a rostlo,
musím přestat zvedat minci vkládáním dobra.

Musím akceptovat neutralitu celého procesu jako výměnu energií, které se vzájemně podporují.

Nejrozumnější mi tedy připadá,
nechat ležet tuto minci na stole a nezvedat ji.
Neživit svou energií růst toho, co nechci, aby rostlo.

I když mám často potřebu ji použít, zlo, které se mi vrátilo při páchání dobra, mě dostatečně poučilo a tak stalo se mým dobrem.

Chceš-li tedy měnit energii dáváním toho, co máš, buď si vědom toho, co je pannou a co orlem,
aby ti spolupráce těch dvou přinášela radost a užitek, ne bolest a utrpení.

Dávat dobro je určitě dobré, ale forma a způsob je různý.
Výsledek ti rychle ukáže, jak se to povedlo.

Jestli tvoje vložená energie dobra přinesla zpět radost a spokojenost, pokračuj.

Pokud ale přináší tvůj vklad bolest a utrpení, je třeba něco změnit ve tvém přístupu.

V tom případě raději

NECHEJ MINCI LEŽET NA STOLE