NEJSI SÁM

23.03.2020

NEJSI SÁM
Jsi důležitý pro mě..
Tvá existence se mě dotýká..
Tvá existence prostupuje tu moji...
Jeden s druhým vytváříme síť..
Květ života vytvořený z buněk,
kterými jsme my...
Tak jako první buňka,
stala se počátkem tvého bytí
až setkáním s jinou buňkou..
Až potom jsi mohl existovat, žít...
Až potom ze semínka v půdě
jsi vyrostl
a stal se z tebe květ...
Jak v malém, tak ve velkém...
nikdy
NEJSI SÁM
a jsi moc, moc důležitý pro náš svět...