NEMŮŽU TI ODPUSTIT

07.10.2019

NEMŮŽU TI ODPUSTIT
Nemůžu ti odpustit.
Nemůžu zapomenout, co jsi mi udělal.
Nemůžu se s tím jen tak smířit.
Zkazil jsi mi celý život.
Jsi pro mě tak důležitý, že ti dávám moc nad svým životem.
Vzdávám se kvůli tobě své radosti a lehkosti.
Odevzdávám ti svůj klidný spánek.
Odmítám kvůli tobě možnost mít krásný vztah.
Nechávám tě zranit mé tělo bolestí a křečí.
Nechávám tě zkřivit má ústa.
Nechávám tě vyrýt vrásky do mého čela.
Cože?
Ty nevíš, o čem mluvím?
Ty už neznáš ani mé jméno?
Tak jaký to má smysl, že ti nemůžu odpustit?
Co teď budu dělat?
Co jsem si to udělala?