NENÍ LEHKÉ ODEJÍT

07.01.2019

NENÍ LEHKÉ ODEJÍT
Hodnota vztahů i věcí stoupá úměrně naší investici.
Naší investici bolesti, očekávání, trpělivosti, práce, peněz, ...
Lpíme na vztahu, který dlouhodobě přináší bolest... ale právě ta bolest, trpělivost, naděje.... dávají mizernému vztahu velkou hodnotu.
Žijeme v domě, který je pro nás velký, drahý, náročný na provoz,... ale stavěli jsme ho, stvořili jsme ho, stál nás tolik času, práce, peněz...
Stáváme se vězni svého lpění.
Vězni svých přání, iluzí a zvyků.
Ztratili bychom vlastní hodnotu, kdybychom znehodnotili minulost?
Můžeme uvidět hodnotu v tom, že jsme získali zkušenost a měli sílu udělat změnu?
Není lehké odejít. Je těžké zůstat.