NEUTRALITA

27.05.2021

NEUTRALITA

Lidé, kteří přicházejí na terapie,
jsou plní bolesti, trápení...
strachu, křivd, zrad..
hněvu a boje..

Hledáme místo, kde v jejich nitru
zakořenily tyto pocity,
objevujeme význam sdělení,
procítíme staré i nové vnímání
a pochopením, přijetím, pokorou a láskou
přeměníme negativní emoce na NEUTRÁLNÍ ...

NEUTRALITA je nutná, protože sami tvoříme svoji realitu
a dokud jsme plní strachu, hněvu, bolesti, ....
opakovaně prožíváme ve své realitě
strach, hněv, bolest, ...

NEUTRALITA je výchozí bod,
od kterého je možné tvořit svůj nový svět bez zátěže minulého.
Je to místo, odkud vycházíme s lehkostí vstříc realitě,
která má přinést radost, lásku, mír...

Pokud nejsi NEUTRÁLNÍ
a bojíš se o svůj život, zdraví, vztah, práci, ...
o životy či zdraví svých blízkých,
o svobodu svoji, své rodiny, lidstva..

Pokud nejsi NEUTRÁLNÍ
a zůstáváš v odsuzování, odporu a kritice vůči postojům a názorům jiných lidí..

Pokud nejsi NEUTRÁLNÍ
a nejsi v přijetí toho, že každý prochází přesně tím, čím má..

Pokud nejsi NEUTRÁLNÍ
a viníš druhé z toho, jak nepěkná je realita, ve které žiješ..

Potom je čas - stejně jako v terapii -

objevit všechny své strachy, boje, odpory, křivdy, zrady..

prosvětlit je pochopením, přijetím, pokorou a láskou..

abys mohl vystoupat do nadhledu NEUTRALITY
a odtud začít tvořit a snít svět, který se ti bude líbit.

NEUTRALITA
není rezignace...

NEUTRALITA
Je základní kámen lásky, radosti a míru