Ó PRAVDO

18.10.2022

Ó PRAVDO

Ó PRAVDO
Kéž bychom tě znali...
Nemuseli žít v omylech a domněnkách..

Zmizeli by lháři..
Zmizela by manipulace..
Zmizelo by nedorozumění..

Neumírali bychom na cizí hry..
Neničili bychom svoje vztahy ve tvém jménu.

Ó PRAVDO
Prosím, ať tě dokážeme vidět, cítit, číst..
Zbav nás iluzí a ztrát..

Možná bychom se nikdy nesblížili..
Možná bychom se nikdy nerozešli..

Ó PRAVDO