ODEŠEL

22.03.2020

ODEŠEL
Odešel..
A s ním sen, přání a ideál..
Zůstala prázdnota
Kráter v srdci
Poušť bez konce
Touha, která nebyla naplněná..
Čas, který se zdá být ztracený..
Však něco tu zůstalo
Jsi to ty
Bohatší o zkušenost..
Osvobozený z marnosti čekání..
Zbavený nutnosti kompromisů..
Kolik jsi sám vkládal na oltář naděje?
Jakou hru jsi hrál sám se sebou?
Když jsi nedokázal sám opustit to,
co pro tebe nebylo nejlepší..
Opustilo tě to samo..
Možná to vypadá jako prohra..
Ale potřebuješ prostor,
pro to, co si zasloužíš..
A zasloužíš si to nejlepší..
Nic míň..