OHÝNEK

28.03.2020

OHÝNEK
Každé ráno máš připraveno několik polínek dřeva,
abys mohl udržovat ohýnek..


Každý den přikládáš svá polínka,
aby ohýnek mohl hořet..


Na jaké ohýnky přikládáš svá polínka?
Komu pomáháš hořet?


Kolik polínek vkládáš do svého ohýnku?
Kolik polínek vkládáš do ohýnků jiných?


Je tvůj plamen slabý?
Jsi často unavený? Bez nálady?
Jsi často nemocný?
Musíš rozfoukávat svůj ohýnek,
protože vyhasínal,
když jsi roznášel polínka k jiným ohýnkům?


Co by se stalo, kdybys vyhasnul úplně?
Ani tvá polínka by už nehořela..
Ani bys už neměl sílu svá polínka roznášet..
A tak i ostatní ohýnky,
navyklé na tvá polínka,
by najednou bez nich vyhasínaly...
Kdo by o tebe stál?
Kdo by z tebe zbyl?


Vkládej polínka do svého ohýnku.
Nechej ho rozhořet.
Buď silným plamenem.


Budeš teplem..
Budeš světlem..


A každý, kdo bude chtít,
přijde se k tobě zahřát..
přijde si zapálit svou větvičku..
nebo si vezme žhavý uhlík..
Nebo bude jen z dálky vidět tvé světlo..


A je na každém,
jestli tvůj oheň obohatí ten jeho..
jestli si něco vezme..
jestli jen bude třeba i závistivě přihlížet..


To není tvá práce, nevkládej tam polínka..
To je možnost..
Volba každého..


Tvá práce je
ze svého OHÝNKU
udělat planoucí VATRU..