OTEVŘI SE

14.05.2020

OTEVŘI SE

Tak často slyšíme a čteme..
je potřeba se otevřít..

ale co to vlastně znamená?
jak se to dělá?

Otevírá se něco, co je zavřené..
Zavřené to je, když je nějaká překážka, která brání volnému pohybu..
Zavřené dveře brání průchodu..
Zavřený kohoutek brání průtoku..

Energie volně plynoucí je zablokovaná.

Otevřít se,
znamená odstranit bloky,
aby mohla energie ve mně volně proudit..

Blok je překážka.
Překážka je odpor.

NE, tudy se nebude chodit!
NE, tudy voda nepoteče!
NE ve tvém životě je odpor, překážka a blok.

NE vzniklo tvým rozhodnutím.
Rozhodl ses a vybral sis své NE.

Podle svého vnímání sis utvořil
závěr
uzávěr
špunt

Tam, kde ti uzávěr nepřináší užitek,
tam se objeví problém.
Tlak, napětí, otok, zánět, konflikt, krize, nemoc

Některé uzávěry dávno zrezavěly tvým nezájem o ně. Tvým strachem na ně jen pomyslet.
Jejich význam dávno pominul.

Energie chce proudit..

Proto se ozývají sami..

A k tobě kromě problémů přichází i věta..
OTEVŘI SE..